Időskorúak járadéka 2017 – igénylés és a támogatás összege

Időskorúak járadéka 2017 – igénylés és a támogatás összege

Az időskorúak járadéka 2017-ben azon időseknek nyújt támogatást, akik a megfelelő szolgálati idő hiányában nyugellátásra nem jogosultak és csak nagyon alacsonyon összegű támogatást kapnak.

Az a személy jogosult az időskorúak járadékékára

Hirdetés:

a) ki nem egyedülálló

– aki a tá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
– akinek a házastársával együtt sincs nagyobb egy főre eső jövedelme mint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a

b) egyedülálló és

– 75 évnél fiatalabb és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
– a nyugdíjminimum 95 százalékánál kisebb a jövedelme

c) egyedülálló és

– idősebb mint 75 év
– alacsonyabb a jövedelme mint a nyugdíjminimum összegének 130 százaléka

Egyedülállónak az minősül, aki nőtlen, hajadon, özvegy, elvált, kivéve ha van élettársa

Hirdetés:

Az időskorúak járadéka 2017-ben a következő összeg szerint kerül kifizetésre

a) pont szerint a nyugdíjminimum 80%-a
b) pont szerint a nyugdíjminimum 95%-a
c) pont szerint a nyugdíjminimum 130%-a

Annak a személynek, aki időskori járadékra jogosult és egyéb jövedelemmel rendelkezik, annak a járadék és a saját jövedelme közti különbség jár.

Az időskorúak járadékának igénylése 2017-ben

Az igénylést vagy más néven a kérelmet a a kérelmező lakcíme szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalánál kell kérelmezni. Az ehhez szükséges dokumentumot a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell leadni, amely az igénylés helyszínén beszerezhető

Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JARAS00025

A cikk forrása: blogolod.com

Hirdetés:

Hasonló cikkek: